Filtr liści

Filtry listkowe, zwane również listkami filtracyjnymi, są najważniejszymi częściami zbiorników ciśnieniowych ze stałymi listkami filtracyjnymi do filtracji cieczy i ciał stałych. Wykonane z konstrukcji ze stali nierdzewnej, nasze listki filtracyjne zwykle składają się z 5 warstw tkaniny filtracyjnej ze stali nierdzewnej, wykonanej na życzenie z różnych grubości drutu. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 2 warstwy drobnej siatki filtracyjnej, 2 warstwy siatki nośnej i 1 siatka drenażowa. Następnie 5 warstw jest utrzymywanych razem przez ramę rurową, tworząc kompletny liść filtra.

Liście filtracyjne są dostarczane w grupach, aby zwiększyć powierzchnię filtracji filtra liściowego, poprawiając w ten sposób szybkość filtracji i klarowność produktu. Liście filtrów mogą być wykonane w różnych rozmiarach i kształtach, aby spełnić specyficzne wymagania ciśnieniowych filtrów liści

Filtr liści


Główne zastosowania

Główne metody używania drutu dashang są podane poniżej