Aktualności

Czy znasz główne funkcje metalowego ekranu?

Metalowy ekran spełnia cztery funkcje:

Przesiewanie: stosuje się go głównie do cząstek stałych, proszków i przesiewania w przemyśle metalurgicznym, węglowym, gumowym, naftowym, chemicznym, farmaceutycznym, samochodowym, ceramicznym, szklarskim i innych.

Ochrona: służy głównie do budownictwa cywilnego, partii cementu, hodowli kurcząt, kaczek, gęsi, królików i ogrodzeń ogrodów zoologicznych. Ochrona sprzętu mechanicznego, poręcz na autostradzie, ogrodzenie stadionu, siatka ochronna na zielony pas drogowy.

Filtracja: jest stosowany głównie do sita błotnego w przemyśle naftowym, sita do trawienia w przemyśle galwanotechnicznym z włókien chemicznych oraz do filtracji i oczyszczania gazów ciekłych.

Mocowanie: może być stosowane do wzmocnienia i podparcia szkieletu w budownictwie, autostradzie i mostach.

Czy rozumiesz cztery funkcje metalowego ekranu? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metalowym ekranie, odwiedź naszą stronę internetową

Wszyscy wiemy, że przesiewacz ma szerokie zastosowanie, a także może odegrać rolę w oczyszczaniu ścieków. Jaką rolę może więc pełnić ekran w procesie oczyszczania ścieków? Następnie Xiaobian to wprowadzi

Rola sita w oczyszczaniu ścieków.

Sito jest jednostką oczyszczającą oczyszczalni ścieków, która zwykle znajduje się przed każdą konstrukcją oczyszczalni oczyszczalni (zbiornik pompowni, piaskownik, osadnik i końcówka wlotowa ujęcia wody). Ich główną funkcją jest usuwanie gruboziarnistych substancji z wody, ochrona urządzeń mechanicznych oczyszczalni (zwłaszcza pompy) oraz zapobieganie blokowaniu rurociągu przez zimno.


Czas publikacji: 24 sierpnia-2021

Główne zastosowania

Główne metody używania drutu dashang są podane poniżej