Obrotowy ekran wibracyjny

Obrotowy przesiewacz wibracyjny to wysokowydajna maszyna do dokładnego przesiewania, używana głównie do sortowania, usuwania zanieczyszczeń i separacji ciał stałych od cieczy w celu poprawy jakości produktu. W tym sito o ściśle kontrolowanym rozmiarze otworu jest niezbędne do uzyskania niezawodnego, wydajnego wyniku przesiewania. Wykonane z plecionej tkaniny drucianej ze stali nierdzewnej, nasze sito ma liczbę oczek 3–508 oczek, aby zaspokoić różne potrzeby przesiewania proszku.

Obrotowy ekran wibracyjny


Główne zastosowania

Główne metody używania drutu dashang są podane poniżej